ජාතික පිරිවෙන් කොඩිය

සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් කෘත්‍යාධිකාරී සහ පරිවෙණාධිපති සංගමය මගින් මුළු මහත් පිරිවෙන් ක්ෂේත්‍රයට බලපාන පරිදි පිරිවෙන් ඒකකයේ අනුමැතිය ඇතිව අශෝක ධර්ම චක්‍ර සලකුණ සංකේතවත් කරමින් පිරිවෙන් කොඩියක් නිර්මාණය කොට ඇත. මෙම කොඩිය 2003 තුන්වැනි මස තුන්වැනි දින පැවති නියෝජිත මහා සභාවේ දී පළමු අනුමත වුණි. 2005.09.28 වන දින පස්වරු 2.30 ට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ…

සම්ප්‍රදායික ඉගෙනුම් ක්‍රම ශිල්ප අතික්‍රමණය කරමින්

සම්ප්‍රදායික ඉගෙනුම් ක්‍රම ශිල්ප අතික්‍රමණය කරමින් නව යුගයට ගැලපෙන සුපේශල , ශික්ෂාකාමී , ඖරස පුත්‍ර ථේරීය භික්ෂු පරපුරක් ලක් මවට දායාද කරන විදු සමාධි පිරිවෙන් මාතාව

අවිහිංසක මල් කැකුළුවල මුවග සිනහවක් මවන්නට ගත් වෑයමක්

රඹාවැව ළමා නිවාසයට දානය රැගත් පඬුවස් නුවර චාරිකාව. ….. සමාධි යෞවන සමාජය අපේ තවත් සද්කාර්යයක් මෙසේ සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. ……..සියලු ආකාරයෙන් උදව් කරපු සියලු දෙනාටම සමාධි අපේ හදපිරි ස්තුතිය.

පිරිවෙන් තරගාවලියෙන් හිපංකන්ද විද්‍යා සමාධි පිරිවෙන මුල්තැනට

ඉකුත්දා පැවති සමස්ථ ලංකා පිරිවෙන් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයේදී ඉසව් 23 ක් ජය ගනිමින් ප්‍රසාද ලකුණු 79 ක් සමගින් ඌරස්මංහන්දිය හිපංකන්ද විද්‍යා සමාධි පිරිවෙන ලංකාවේ පිරිවෙන් 750 ක් අතරින් ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගෙන ඇත. ඒ අනුව සමස්ථ තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථාන 10 ක් දෙවන ස්ථාන 08 ක් තෙවන ස්ථාන 5 ක් හිමිකරගනිමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් නොකඩවා වාර 08…